ECOSA’NIN YENİ YÖNETİM KURULU İLK TOPLANTISINI YAPTI

ECOSA’NIN YENİ YÖNETİM KURULU İLK TOPLANTISINI YAPTI

Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Tohum Birliğinin (ECOSA) yeni Yönetim Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda görev dağılımı yapılarak, 29 Kasım – 1 Aralık 2019 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecek 7. Bölgesel Tohum Ticareti Kongresi’nin detayları görüşüldü.

ECOSA Yönetim Kurulu görev dağılımı şöyle;

  • Savaş AKCAN / Yönetim Kurulu Başkanı
  • Dr. Ahmet YILMAZ / Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
  • Aykut HACIOĞLU / Yönetim Kurulu Sayman Üyesi
  • Dr. Vehbi ESER / Yönetim Kurulu Üyesi
  • Hurşit NALLI / Yönetim Kurulu Üyesi
  • Ahmet DÜNDAR / Yönetim Kurulu Üyesi
  • Hacı Ömer GÜLER / Yönetim Kurulu Üyesi

ECOSA Üyesi Ülkeler: Türkiye, Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, İran, Pakistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan.

ECOSA’nın Amaçları: 

ECOSA politik olmayan ve kar amacı gütmeyen ve amaçları aşağıda belirtilen sivil bir teşekküldür.

a) Üyelerinin menfaatlerini bölgesel ve ülkesel seviyede temsil etmek,

b) Üyeleri arasındaki ilişkileri iyileştirmek ve karşılaşabilecekleri problemlerin çözümüne yardımcı olmak,

c) Çiftçi, yetiştirici, sanayi ve tüketicilere hizmet verirken, adil ve uygun düzenlemelerle tohumun serbest dolaşımını geliştirmek ve hızlandırmak,

d) Üyelerinin, modern teknolojinin kullanımı dahil, özellikle yüksek kaliteli tohumun geliştirilmesi, üretimi ve kullanımı yoluyla dünya gıda güvenliğinin teminine, genetik çeşitliliğe ve sürdürülebilir tarıma olan katkılarının değerinin ve öneminin fark edilirliğini artırmak,

e) Bitki ıslahı, bitki biyoteknolojisi, tohum teknolojisi ve ilgili alanlardan ortaya çıkan tohum, bitki çeşitleri ve ilgili teknolojiler için fikri mülkiyet haklarının oluşturulmasını ve korunmasını iyileştirmek,

f) Üyelerin bilgilendirilmesi için Bölgesel pazarlardaki ticari kuralları duyurarak tohum ve bitki çoğaltım materyallerinin pazarlanmasını hızlandırmak,

g)Yeni teknolojilere ilişkin bilgi ve kaynaklara ulaşımı hızlandırmak,

h) Arabulma, uzlaştırma ve hakem kararı gibi yollarla uyuşmazlıkların çözümünü sağlamak, (ı) Ülkesel tohumcular birliklerinin oluşturulmasını ve üyelerini teşvik etmek ve desteklemek,

ı) ECO ülkelerinde tohumcuların eğitim ve öğrenimini teşvik etmek ve desteklemek,

i) Bölgesel ve uluslararası teşekküller ile temasın sağlanmasını teşvik etmek,

j) Düzenleyici işlemlerin uluslararası standartlara uyumunu hızlandırmak,

k) Yıllık kongreler düzenlemek,

l) Üyelerinin finansal kaynaklara ulaşımını hızlandırmak ve bilgi sağlamak.

18.11.2019 / Ankara