Ecosa İletişim Bilgieri: (0 312) 472 81 72 e-mail adresi: info@ecosaseed.org

Hakkımızda

ECOSA

ECOSA, EIT-Ekonomik İşbirliği Teşkılatı- ülkeleri (Türkiye, Pakistan, İran, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Afganistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Özbekistan) arasında tohum ticaretinin geliştirmek amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.

ECOSA politik olmayan ve kar amacı gütmeyen ve amaçları aşağıda belirtilen sivil bir teşekküldür.

- ECOSA’nın Amaçları -

ECOSA politik olmayan ve kar amacı gütmeyen ve amaçları aşağıda belirtilen sivil bir teşekküldür.

a) Üyelerinin menfaatlerini bölgesel ve ülkesel seviyede temsil etmek,
b) Üyeleri arasındaki ilişkileri iyileştirmek ve karşılaşabilecekleri problemlerin çözümüne yardımcı olmak,
c) Çiftçi, yetiştirici, sanayi ve tüketicilere hizmet verirken, adil ve uygun düzenlemelerle tohumun serbest dolaşımını geliştirmek ve hızlandırmak,
d) Üyelerinin, modern teknolojinin kullanımı dahil, özellikle yüksek kaliteli tohumun geliştirilmesi, üretimi ve kullanımı yoluyla dünya gıda güvenliğinin teminine, genetik çeşitliliğe ve sürdürülebilir tarıma olan katkılarının değerinin ve öneminin fark edilirliğini artırmak,
e) Bitki ıslahı, bitki biyoteknolojisi, tohum teknolojisi ve ilgili alanlardan ortaya çıkan tohum, bitki çeşitleri ve ilgili teknolojiler için fikri mülkiyet haklarının oluşturulmasını ve korunmasını iyileştirmek,
f) Üyelerin bilgilendirilmesi için Bölgesel pazarlardaki ticari kuralları duyurarak tohum ve bitki çoğaltım materyallerinin pazarlanmasını hızlandırmak,
g)Yeni teknolojilere ilişkin bilgi ve kaynaklara ulaşımı hızlandırmak,
h) Arabulma, uzlaştırma ve hakem kararı gibi yollarla uyuşmazlıkların çözümünü sağlamak, (ı) Ülkesel tohumcular birliklerinin oluşturulmasını ve üyelerini teşvik etmek ve desteklemek,
ı) ECO ülkelerinde tohumcuların eğitim ve öğrenimini teşvik etmek ve desteklemek,
i) Bölgesel ve uluslararası teşekküller ile temasın sağlanmasını teşvik etmek,
j) Düzenleyici işlemlerin uluslararası standartlara uyumunu hızlandırmak,
k) Yıllık kongreler düzenlemek,
l) Üyelerinin finansal kaynaklara ulaşımını hızlandırmak ve bilgi sağlamak.

YÖNETİM KURULUMUZ

Yıldıray GENÇER

Yönetim Kurulu Başkanı

Savaş AKCAN

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Aykut HACIOĞLU

Yönetim Kurulu Sayman Üyesi
Hacı Ömer GÜLER

Yönetim Kurulu Üyesi

Hurşit NALLI

Yönetim Kurulu Üyesi

Selami YAZAR

Yönetim Kurulu Üyesi

Süleyman İLGÜN

Yönetim Kurulu Üyesi

GENEL SEKRETERLİK

Dr. Muhteşem TORUN

Dr. Muhteşem TORUN

Genel Sekreter

Genel Sekreter

ECOSA ÜLKELERİ