ECOSA 7. BÖLGESEL TOHUM TİCARETİ KONGRESİ ANTALYA’DA YAPILDI

ECOSA BAŞKANI SAVAŞ AKCAN: ‘’ ORTAK TOHUMCULUK POLİTİKASI OLUŞTURMALI, AR-GE İMKÂNLARIMIZI VE TİCARETİMİZİ ARTIRMALIYIZ’’

Ekonomik İş Birliği Ülkeleri Tohumcular Birliği (ECOSA) ve Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) tarafından, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ekonomik İş Birliği Teşkilatı (ECO) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iş birliği ile 7. ECO Bölgesel Tohum Ticareti Kongresi düzenlendi.

Kongrenin açılışında konuşan ECOSA ve TÜRKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Savaş AKCAN, ECOSA üyesi 10 ülkenin ortak çıkarlarını gözeterek tohumculuk sektörünü geliştirmenin en önemli hedefleri olduğunu kaydetti.

Dünya tohum ticaretinin 60 milyar doları bulduğunu ancak Türkiye’nin diğer ECO ülkeleriyle yaptığı ticaretin ancak 30 milyon dolar seviyesinde olduğunu söyleyen AKCAN, hem bu rakamın hem de ECO ülkelerinin kendi aralarındaki ticaret hacminin artması gerektiğini ifade etti.

Her alanda olması gerektiği gibi tohumculuk sektöründe de ECO ülkeleri arasında hiçbir teknik ve siyasi sorun yaşanmadan iş birliğinin sürmesi gerektiğini, bunun ECO coğrafyası dışındaki ülkelerle yaşanabilecek sorunlara karşı da ciddi bir güç olacağını vurgulayan AKCAN, ‘’Tarihsel ve sosyo-kültürel bağlamda birbirleriyle yakın ilişkileri olan, bitişik olarak 8 milyon kilometrekarelik geniş bir coğrafyada yaşayan, 500 milyonu aşan bir nüfusu kapsayan birlikteliğimiz, tohumculuk alanında tam entegrasyonun sağlanması için en önemli dayanağımızdır.’’ dedi.

ECO ülkelerinin ortak bir tohumculuk politikası oluşturulmasının ECOSA’nın asli görevi olduğunun altını çizen AKCAN, ECOSA’nın kurucularına ve önceki dönem yöneticilerine teşekkür etti.

Sadece tohum alanında değil, tohumculuk sektörü içindeki fide, fidan, süs bitkileri, bitki ıslahı, tohum yetiştiriciliği ve tohum dağıtımı konularında da iş birliği yapılacağını ve bu amaçla ECOSA’nın yeni Yönetim Kurulunun TÜRKTOB’a bağlı Alt Birliklerin Yönetim Kurulu Başkanlarından oluşturulduğu bilgisini veren AKCAN, Kongre’ye katılan tüm kurumların temsilcilerine teşekkür etti.

AKCAN, önceki dönem ECOSA Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mete KÖMEAĞAÇ’a teşekkür ederek, plaket takdim etti.

***

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Özkan KAYACAN ise, tohumculuğun çok stratejik bir sektör olduğunu, tohumculuk sektörüne yatırım yapmayan ülkelerin ayakta kalamayacağını, ECOSA üyesi 10 ülkenin bir araya gelmesiyle bilgi akışının çok daha iyi noktaya geleceğini ifade etti.

ECOSA üyesi ülkelerin tarımsal araştırma kurumları ile daha etkin çalışma isteği içinde olduklarını ifade eden KAYACAN, özetle: ‘’ECOSA’nın yaratmış olduğu sinerjiyi tarımsal araştırma geliştirme (AR-GE) için de kullanmalıyız. Tohumculuk sektöründeki AR-GE çalışmaları şirketlere kaydırılmalı. AR-GE’de özel sektörün payı artmalı. Geliştirilen çeşitlerin ticarileştirilmesi için bu konu çok önemlidir. ECOSA üyesi ülkelerin tohumculuk şirketleri de AR-GE güçlerini birleştirmelidir. Türkiye’nin ve diğer ECOSA üyesi ülkelerin AR-GE geçmişleri ortalama olarak on yılı geçmiyor. Bütçe imkânlarımız da sınırlı. Yüz yıl önce bu işe başlamış ülke ve firmalarla aramızdaki makas çok büyük, bu aralığı çok hızlı bir şekilde kapatmamız gerekiyor. Gücümüzü birleştirmeliyiz. Bu konuda yapılacak tüm çalışmalara elimizden gelen desteği vereceğimizi ifade ediyorum.’’şeklinde konuştu.

***

Ekonomik İş Birliği Teşkilatı adına Ayşegül YORULMAZLAR, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü adında ise Dr. Fazıl DÜŞÜNCELİ de açılış konuşması gerçekleştirdi.

***

ECO Bölgesel Tohum Ticareti Kongresi moderatörlüğünü Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Suat YILMAZ’ın yaptığı ‘’ Tohum Kalite Standartları ve Çeşit Tescili’’ konulu panelle devam etti.

Panelde, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürü Ali ERDEN, Uluslararası Yeni Bitki Çeşitlerini Koruma Birliği (UPOV) adına Ben RIVOIRE, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) adına Pier Giacomo BIANCHI, Uluslararası Tohum Test Birliği (ISTA) adına da Dr. Andrew WAIS sunum yaptı.

***

Kongrenin ikinci günü ise, ikili ticaret görüşmelerinin yanı sıra, ECOSA üyesi ülkelerin temsilcilerinin katıldığı ‘’ ECOSA’nın Mevcut Durumu ve Geleceği’’ konulu toplantı ve ülke sunumları yapıldı.

***

1-
2-
3-
3-1-
3-2-
4-
5-
5-1-
5-2-
5O5A2133-
6-
7-
8-
9-
10-
11-
12-
13-
14-
15-
15-1-
16-
17-
18-
19-
20-
21-
x-

30 Kasım – 1 Aralık 2019 / Antalya