Ecosa İletişim Bilgieri: (0 312) 472 81 72 e-mail adresi: info@ecosaseed.org

Yönetim Kurulu Üyesi

Selami YAZAR

Yönetim Kurulu Üyesi

Hurşit NALLI

Yönetim Kurulu Üyesi

Süleyman İLGÜN

Yönetim Kurulu Üyesi

Hacı Ömer GÜLER

Yönetim Kurulu Üyesi