ECOSA OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ANKARA’DA YAPILDI

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO-EİT) üye ülkeleri Türkiye, Afganistan, Azerbaycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Pakistan, Tacikistan ve Türkmenistan’ın tohum sanayisini güçlendirme ve geliştirme hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Ekonomik İşbirliği Ülkeleri Tohumcular Birliğinin (ECOSA) 2022 Yılı Genel Kurulu 16 Ekim’de Ankara’da yapıldı.

*

ECOSA Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray GENÇER, Yönetim Kuruluna ve Üyelere teşekkür ederek başladığı konuşmasında dönem içerisinde yürütülen başlıca çalışmalara değindi.

ECOSA Başkanı Gençer özetle şunları kaydetti:

“Takdirlerinizle göreve geldiğimiz 2021 yılı Genel Kurulumuzdan bugüne kadar, Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarımla birlikte bize verilen bu görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz.

Çalışmalarımızdaki önceliğimiz ECOSA Tüzüğü’nün günün şartlarına uygun hale getirilmesi ve uluslararası hüviyet kazandırılmasına yönelik değişikliklerin yapılması olmuştur. Bu amaç doğrultusunda Tüzük; ECOSA, TÜRKTOB, TSÜAB ve Tarım ve Orman Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü teknik ve idari personellerinin yoğun çalışmaları sonrası düzenlenerek İçişleri Bakanlığı’na sunulmuş ve 2022 yılı haziran ayında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Uluslararası statü kazanmamıza vesile olan bu değişiklikte emeği olan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum.

Tüzük değişikliği ile oluşturduğumuz ECOSA Danışma Kurulu’na ECO Ülkelerinden birer temsilci talep ettik. Ülke Temsilcilerinin atanması ile birlikte faaliyetlerimizi uluslararası arenada sürdüreceğiz.

Geleneksel hale getirdiğimiz ECOSA Tohum Ticaret Kongrelerine devam ediyoruz. 8. Kongreyi Bakü’de gerçekleştireceğiz. Şubat ayında yapmayı planladığımız Kongre’de ülkemizi güçlü bir şekilde temsil etmek için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Bulunduğumuz her platformda ECOSA’nın çalışmalarını gündeme getiriyoruz. Dönemin Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ile gerçekleştirdiğimiz Özbekistan ziyaretinde bölge ile ilgili yol haritamızı aktardık ve ECOSA’nın tanıtımı konusunda oldukça verimli görüşmeler gerçekleştirdik.

Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vahit Kirişci ile birlikte ECO Tarım Bakanları Toplantısı’na katılım sağladık. Toplantıda yeri geldikçe söz alarak ECOSA adına kısa bilgilendirmeler gerçekleştirdik ve Tarım Bakanlarının gündemlerine ECOSA’yı ekledik.

Özbekistan’dan gelen talep üzerine, “Özbekistan Tarımının Modernizasyonu” program kapsamında Özbekistan Tarımsal Ürün Çeşitleri Test Merkezinden gelecek 6 uzmana TTSM tarafından bir haftalık eğitim verilmesi planlanmıştır.

ECOSA olarak asli görevimiz ECO Ülkelerinin ortak bir tohumculuk politikası oluşturmasını sağlamak. Faaliyetlerimize, gönül birliği yaptığımız bu coğrafyada daha güçlü ve karşılıklı ticaretin daha kolay yapıldığı bir tohumculuk sektörü hedefiyle devam edeceğiz.”

Genel Kurul, gündeme uygun olarak raporların sunulması ve onaylanması, Yönetim ve Denetim Kurulu’nun ayrı ayrı ibra edilmesi, bütçe önerisinin görüşülerek karara bağlanmasının ardından dilek ve temenniler ile sona erdi.

Leave a reply